گروه پژوهشی مهندسی نرم‌افزار مدل‌رانده

جلسه گروهی 96/08/24
جلسه گروهی 96/08/24
جلسه گروهی 96/06/29
دفاع از پایان‌نامه دکتری توسط آقای علیرضا روحی 96/06/11
جلسه گروهی 95/10/26
جلسه گروهی 94/12/15
جلسه گروهی 93/04/03
جلسه گروهی 93/04/03
جلسه گروهی 92/06/27
جلسه گروهی 92/06/26


مهندسي نرم‌افزار مدل‌رانده نگرشي جديد در توليد نرم‌افزار است که در آن دست‌ساخته‌ي اصلي مدل است نه کد. بدين معني که ابتدا مدلي از محصول مورد نظر توليد شده و از روي مدل، کد محصول به طور خودکار توليد مي‌شود. به اين سبب است که اصطلاحاً مي‌گوييم اين مدل است که فرايند توسعه‌ي نرم‌افزار را مي‌راند و به همين لحاظ اصطلاح «مدل‌رانده» براي اين روش‌ها انتخاب شده است.

همان‌گونه که ذکر شده هدف نهايي روش‌هاي مدل‌رانده توليد خودکار کد از روي مدل است که البته تحقق اين هدف مستلزم وجود ابزارها و روش‌هاي متناسب مي‌باشد و همين موضوع سبب تعريف موضوعات پژوهشي متعدد گرديده و آن را به يکي از زمينه‌هاي تحقيقاتي روز دنيا تبديل کرده است.

يکي از ملزومات مهم در روش‌هاي مدل‌رانده، «تبديل»‌ است. تا حدي که گفته مي‌شود: «تبديل روح و قلب مدل‌رانده است.»

هدف از راه‌اندازي اين وبگاه، آشنايي بازديدکننده با امکانات و پژوهش‌هايي است که در دانشگاه اصفهان در زمينه‌ي روش‌هاي مدل‌رانده در حال انجام است. از شما دعوت مي‌شود با استفاده از گزينه‌هاي فهرست بالاي صفحه به بخش‌هاي مختلف وب‌گاه مراجعه نموده و در صورت سؤال يا پيشنهادي با اين گروه مکاتبه فرماييد.